sfdeinum

Sinds 30 juni 2016 is de korfbalclub kv TDK uit Deinum opgegaan in de omnivereniging SF Deinum. Op de website van SF Deinum vindt u hierover meer informatie. Bedankt voor alle jaren dat u de website van TDK Deinum heeft bezocht. Op 9 februari 2017 zal deze website ophouden te bestaan.

nieuw-complex-deinum